2015-16 Basketball Mens Varsity Sonoma Academy vs RUP - CalSportsPhoto/Chris Scott